Usługi magazynowe

Usługi magazynowe

Strona główna » Oferta » Usługi magazynowe

Świadczenie usług magazynowych polega m. in. na organizacji transportu wewnątrz – zakładowego w obrębie magazynu związanego z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów. Transport wewnętrzny jest popularnym zagadnieniem, szczególnie w przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje spowodowane niewłaściwą logistyką produkcji. Jego optymalizacji służyć ma efektywne wykorzystanie różnorodnych pojazdów i maszyn, nazywanych środkami transportu wewnętrznego.

Termin transportu wewnętrznego odnosi się głównie do wykonywania przewozu ładunków/ podzespołów/ elementów zamówień itp. na terenie zakładu czy przedsiębiorstwa produkcyjnego (ewentualnie również na terenie przyzakładowym).

W ramach jego systemu można wyróżnić transport składowo-magazynowy oraz transport produkcyjny. Transport produkcyjny obejmuje transport międzywydziałowy i wewnątrzwydziałowy. Z czego ten ostatni dzieli się jeszcze na: stanowiskowy oraz międzystanowiskowy. Przy czym, na każdym z tych etapów powinno wykorzystywać się stosowne, adekwatne do wymagań i zapotrzebowań środki transportu wewnętrznego, umożliwiające sprawne i bezpieczne przemieszczanie ładunków.

Optymalizując transport wewnątrz-zakładowy nie dopuszczamy do np. przestojów powodujących niewłaściwe zarządzanie produkcją.

Zobacz również
inne wątki z tej kategorii
Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe

Rzetelność wobec Klientów

uznajemy za warunek stabilności naszej Firmy

Przewiń na górę